Oorkondes voor nieuwe Grootburgers van Steenwijk

Ze hebben in volle overgave moeten wachten het afgelopen jaar. Corona goede roet in het eten maar op 10 juli was het dan eindelijk zo ver. Tijdens de start van het Steenwijks Ontzet 2021 en de vestingfeesten kregen de nieuwe Grootburgers van Steenwijk hun oorkonde. Uitgereikt door Hopman Johan van den Kornput, Wiebe Blauw (Bestuur Steenwijks Ontzet) en Kimberly de Jonge (Voorzitster Steenwijks Ontzet).