De Stichting

De Stichting Steenwijks Ontzet stelt zich ten doel jaarlijks het Ontzet van 1581 te herdenken en te vieren en stil te staan bij het Ontzet van 1592. Zij doet dit door aan alle burgers bekendheid te geven aan het belang en de historische feiten van de beide ontzetten, die als een rode draad door de geschiedenis van Steenwijk lopen. Het Steenwijks Ontzet is in onze ogen leidend voor het Verhaal van Steenwijk, het geeft bekendheid aan de stad en is een goede aanzet en trekker voor het toerisme.