Het Bestuur


Voorzitter der Steenwijks Ontzet – Wiebe Blauw

Penningmeester der Steenwijks Ontzet – Wirt Groen

Secretaris der Steenwijks Ontzet – Christian van der Nat

Lid der Steenwijks Ontzet – Martine de Boer

Lid der Steenwijks Ontzet – Carolina Linthorst

Lid der Steenwijks Ontzet – Luc Greven

Lid der Steenwijks Ontzet – Erik van Pelt

Lid der Steenwijks Ontzet – Gebke Krikken