Aanmelden

Vestingburger

Mensen die de Stichting Steenwijks Ontzet een warm hart toedragen kunnen kosteloos lid worden van de Stichting. Zij worden samen met de Grootburgers als eerste op de hoogte gehouden van de activiteiten van de Stichting. Daardoor krijgen zij als eersten toegang tot deze activiteiten.

Grootburger

Mensen die voor minimaal € 10,00 lid worden van de Stichting krijgen daarvoor een door de Stadhouder ondertekend certificaat. Zij worden evenals de Vestingburgers als eerste op de hoogte gehouden van de activiteiten van de Stichting. In het verleden konden inwoners zich inkopen in het Grootburgerschap waardoor zij stemrecht hadden voor de aanstelling van schout en schepenen. Een recht van de Grootburgers van nu is dat zij een maal per jaar bijeengeroepen worden om zich uit te spreken over de activiteiten van de Stichting.