Uitreiking Grootburger oorkondes

Rob Bats zal op dinsdag 16 april 2019 aan een veertigtal Grootburgers de bij hun grootburgerschap behorende oorkonde uitreiken. Grootburgers zijn burgers die de Stichting Steenwijks Ontzet jaarlijks met 10 euro ondersteunen.
Deze uitreiking vindt plaats tijdens een door Stichting Steenwijks Ontzet in de bovenzaal van De Rechter georganiseerde lezing over wapens uit de tijd van het Steenwijks Ontzet in 1580/81.

Wapendeskundige Bert van der Molen vertelt in drie blokken over vuurwapens, slag- en steekwapens en geschut. Zoals bekend belegerden Spaanse huurlegers Steenwijk onder leiding van de Graaf van Rennenberg in de periode van 18 oktober 1580 tot 23 februari 1581. Vanuit de stad wist hopman Johan van den Kornput met beperkte middelen de Spanjaarden te keren. Uiteindelijk werd de stad op 23 februari 1581 door Staatse troepen ontzet onder leiding van bevelhebber John Norrits.

Bert van der Molen zal uitleg geven over het bereik van de wapens, de schade die ze konden aanrichten en hoe de vuurwapens en het geschut herladen moesten worden.

De avond is voor iedereen gratis toegankelijk, aanvang 20.00 uur.

Bron: Steenwijker Courant